Postupak javne nabave

U sklopu projekta STEMerica, ponovljen je postupak javne nabave pod nazivom “Prilagodba kombi vozila i prikolice u mobilni FabLab”. Detaljnije informacije te potpunu dokumentaciju možete pronaći na stranicama ESF-a.Scroll to Top